สิทธิพิเศษแก่ผู้เริ่มต้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ True Digital Park ได้เปิดตัวเขตกรุงเทพฯ CyberTech ในพื้นที่ Punnawith เอเจนซี่คาดว่าจะเชิญประมาณ 50 บริษัท ที่เพิ่งเริ่มทำงานในต่างประเทศในแต่ละปีเพื่อจัดตั้งฐานในประเทศไทย นายปุ ณ ณ รัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กล่าวว่าเขตกรุงเทพฯ CyberTech District

จะให้สิทธิพิเศษแก่ผู้เริ่มต้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ การร่วมมือกันนี้ยังตั้งศูนย์เริ่มต้นขึ้นด้วยพื้นที่ 200 ตร.ม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เริ่มต้นไทยและต่างชาติ เขากล่าวว่าเอเจนซี่คาดว่ากรุงเทพฯ CyberTech District จะดึงดูดผู้เริ่มต้นจากประเทศต่างๆเช่นสิงคโปร์ญี่ปุ่นและจีน หน่วยงานคาดว่าไทยจะมี 1,000 บริษัท ที่เพิ่งเริ่มต้นและมีการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญกว่า 5,000 คนในปี 2564 รัฐบาลจะใช้เงินงบประมาณมากกว่า 30,000 ล้านบาทภายในปี 2564