ผลผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้น

การส่งออกไปจีนมีแนวโน้มเติบโตขึ้นในอัตราร้อยละ 3 แต่การส่งออกไปยังตลาดอื่น ๆ หดตัวเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศออสเตรเลียตะวันออกกลางละตินอเมริกาและรัสเซีย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 โดยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับน้ำมันร้อยละ 29.1 และทองคำร้อยละ 240.8 ซึ่งราคาเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทอง) (ขึ้น 21.1%) และโทรศัพท์และชิ้นส่วน (33.7%) (ลดลงร้อยละ 8.9) คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ (ร้อยละ 4.9) วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 8.8) และเครื่องซักผ้าและชิ้นส่วน (ร้อยละ 40.2) ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 7.9%