ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก

นายสมคิดกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ได้มีการจัดประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของศูนย์การค้าไทยในต่างประเทศและภาคเอกชนเมื่อวานนี้กระทรวงพาณิชย์ประเมินการส่งออกในปีหน้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 โดยมีมูลค่ารวม 276 พันล้านเหรียญสหรัฐฯและขอให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันอย่างลึกซึ้ง ผลักดันการขยายการส่งออกของไทยในท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯกับจีน

และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ในฐานะโอกาสทางการค้าของไทยทั้งในจีนและสหรัฐอเมริกานายสมคิดได้ขอให้ศูนย์การค้าไทยวางแผนล่วงหน้าและศึกษาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการส่งออกไปยัง 11 จังหวัดในประเทศจีน คณะกรรมการการค้าแห่งประเทศไทยได้ขอให้มีการจัดกลุ่ม บริษัท เอกชนจำนวน 10 แห่งเพื่อแสวงหาธุรกิจค้าปลีกหรือร้านค้าเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา