Posted by admin on

การลงทะเบียนการปกครองของรัฐ

ดังนั้นกรมจึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลยื่นคำร้องต่อศาลเจ้าพ่อคดีแพ่งเมื่อปีพ. ศ. 2543 – 17 ปีหลังจากการแต่งตั้งอุทยาน ขอให้ศาลเพิกถอนการกระทำและสั่งให้จำเลยออกจากเกาะศาลโลกครั้งที่หนึ่งในปีพ. ศ. 2546 มีคำสั่งให้ความเห็นชอบของภาคีสั่งให้สั่งเพิกถอนการกระทำและจำเลยออกจากที่ดิน ศาลอุทธรณ์เขต 8 ในปี 2549 ได้ให้คำชี้ขาดคำตัดสินของศาลเป็นครั้งแรก

คดีนี้ไปศาลฎีกา ต่อมาพบว่าที่อยู่ตามที่ระบุไว้ในหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 1 คือซุ้มขรุขระไม่ใช่ 2 ปอดะเป็นหมู่ที่ 2 และสภาพของหมู่บ้านไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปในการลงทะเบียนการปกครองของรัฐศาลชี้ให้เห็น นอกจากนี้ศาลตรวจสอบสภาพของดินแดนที่โต้แย้ง จากภาพถ่ายดาวเทียมที่มีให้ศาลได้ให้ความเห็นว่าไม่มีการใช้ที่ดินหรือการทำฟาร์มตามที่จำเลยอ้าง