การทำธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารทุนเพิ่มทุน

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปีพ. ศ. 2543 และเป็นผู้นำการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งแรกในประเทศไทยในปีพ. ศ. 2560 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา Credit Suisse ได้ดำเนินการแล้ว 27 ทุนและการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารทุนเพิ่มทุน 9.1 พันล้านเหรียญสหรัฐสำหรับ บริษัท จดทะเบียนในประเทศไทย ปัจจัยการแกว่งที่ใหญ่ที่สุด

ในการจัดหาเงินทั่วโลกในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาเป็นบทบาทของรัฐบาลในประเทศต่างๆ รัฐบาลพยายามทำให้นโยบายการเงินของตนเป็นปกติซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายมากนับตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกในปี 2551 ผมเชื่อว่านี่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่มีอิทธิพลต่อราคาหุ้นในช่วงหลายปีข้างหน้า “นายพรชัยกล่าว การปรับตัวของนโยบายการเงินจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะช่วยลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจซึ่งจะนำไปสู่การลดลงของราคาหุ้น